Kako se spasiti?

Od samih početaka vremena ljude su mučila pitanja o životu nakon smrti. Pogledajmo iz biblijske perspektive kako se možemo spasiti i neke od mitova koji ljudi imaju o tome.

Kršćanstvo je jedina vjera u kojoj Bog ide prema čovjeku a ne obrnuto kao u drugim vjerama, zamislite da se jedan svemogući Bog ponizi, bude mučen i izrugivan i umre za nas na križu. Probajte shvatiti kolika je to samo ljubav i milost. 1. Korin. 15:3  “Jer predao sam vam najprije ono što sam i primio: da je Krist umro za naše grijehe prema Pismima,”

Prvo što morate znati je to da ste grješnik, neki ljudi misle da su dobri i da zaslužuju Raj, misle “ja sam toliko dobar da Bog mora otvoriti vrata i pustiti me.”                      Kakav odgovor nam daje Biblija?

Rimljanima 3:23 “Jer su svi sagriješili i nedostatni su slave Božje.”

Najvažnije pitanje koji si možete postaviti, kada pročitate ovaj članak, jest kada bih umro danas, jesam li 100 posto siguran da ću ići u Raj? Možda je neka od mnogih krivih doktrina koje pogađaju crkve danas utjecala na to da posumnjate u svoje spasenje. Način da se spasite je prema Bibliji prilično jednostavan – spasenje samo po vjeri po Isusu Kristu bez naših djela.

To možemo vidjeti u Efežanima 2:8-9 “Jer milošću ste spašeni, po vjeri, i to nije od vas, to je Božji dar! Ne po djelima, da se netko ne bi hvalisao.

Biblija (Bog) nam jasno govori da smo spašeni isključivo po vjeri a ne po našim djelima. 

1 Ivanova 4:10 “U ovome je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego da je on ljubio nas i poslao Sina svojega da bude pomirnica za naše grijehe.

Najprije moramo shvatiti da je Bog Svet i da ne može dopustiti ni 1% grijeha u Raj. Moramo shvatiti koliko je grijeh ozbiljan i moramo se pokajati za naše grijehe.

Možda ćete reći “pretpostavljam da moram očistiti svoje grijehe, pretpostavljam da moram ići u crkvu, pretpostavljam da se moram krstiti, pretpostavljam da moram biti dobra osoba…”

Ne, vaša dobra dijela vas ne mogu spasiti kako smo gore pročitali u Bibliji. Isus je Bog koji je umro, bio pokopan i uskrsnuo tako da bi otplatio (preuzeo na sebe) naše grijehe i očistio nas svojom krvlju tako da mi možemo ići u Raj.

Naši grijesi koje smo počinili se ne mogu zamijeniti ili izbrisati samo zbog toga što smo učinili neko dobro djelo, grijeh je počinjen, kocka je bačena, netko mora istrpjeti posljedice naših grijeha. Stoga se moramo kao ljudi koji su se pokajali okrenuti samo tome što je On učinio za nas na križu za spasenje.

Pročitajmo što nam Bog kaže:

Djela Apostolska 16:31
“Zatim ih je izveo van i rekao: “Gospodo, što moram činiti da se spasim?
A oni su rekli: “Vjeruj u Gospodina Isusa Krista, pa ćeš biti spašen ti i tvoj dom!””

Rimljanima 10:9-10 “Jer ako ustima svojim priznaješ Gospodina Isusa i u srcu svome povjeruješ da ga je Bog uskrsnuo od mrtvih, bit ćeš spašen. Jer se srcem vjeruje za pravednost, a ustima priznaje za spasenje,

Ivan 3:15 “da svaki koji u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni..
Rimljanima 11:6 “A ako je po milosti, nije više po djelima; inače milost više nije milost. A ako je po djelima, nije više milost; inače djelo više nije djelo.

Sve što moramo napraviti jest povjerovati i to reći Bogu. Ako se niste dugo pomolili, pomoći ćemo vam ovom kratkom molitvom:

Dragi Bože, znam da sam grješnik, kajem se i vjerujem da je Isus Bog, da je umro, bio pokopan i uskrsnuo tako da Njegova krv može oprati moje grijehe, stavljam vjeru samo u to a ne u svoja djela, u Isusovo ime se molim, amen.

Čestitam, ako ste to mislili sa svim svojim srcem onda ste spašeni. Sljedeći korak vašega putovanja je na vama, mi smo odradili naš dio.

Pokušajte pronaći barem 5 minuta vremena prije spavanja za molitvu, ako možete toliko vremena trošiti (gubiti) na društvenim mrežama i medijima, možete barem toliko malo vremena posvetiti Bogu.