Postoje li demoni? Što nam biblija kaže?

Postoje li demoni? Isus i apostoli, te stari Židovi ih shvaćaju poprilično ozbiljno, trebali bi i mi. U ovome tekstu pogledati i proanalizirati ćemo neke od biblijskih citata o njima. Najprije da kažemo da najtočnija Biblija – Biblija Kralja Jamesa ih zove vragovima a ne demonima.

Postoji opsjednutost i tlačenje, opsjednutost je kada vragovi/demoni imaju gotovo kompletnu kontrolu nad fizičkim tijelom, a tlačenje je kada pokušavaju ometati i mučiti osobu.

Najprije ćemo pročitati jednu poznatu, kratku prispodobu:

Matej 18:21-35

Stoga je nebesko kraljevstvo slično nekom kralju koji je htjeo urediti račune sa svojim slugama. Kad je počeo obračunavati, dovedu mu jednoga koji mu je dugovao deset tisuća talenata. Ali kako nije mogao platiti, gospodar zapovjedi da se proda on, žena mu i djeca sa svim imanjem, tako da se podmiri dug. Tada sluga padne pred njega na koljena, rekavši: ‘Strpljenja imaj sa mnom, gospodaru, i sve ću ti platiti.’ Tada se gospodar smilovao tomu slugi, pa ga otpustio i dug mu njegov oprostio. Kad taj sluga iziđe, nađe jednoga od sudruga svojih koji mu je dugovao sto denara. Primi ga za vrat i počne ga daviti, rekavši: ‘Vrati ono što si mi dužan!’

Tada pred njega padne drug njegov i zamoli ga, rekavši: ‘Strpljenja imaj sa mnom, pa ću ti sve platiti.’ Ali on nije htjeo, nego ode i da ga baciti u zatvor dok ne plati dug. A kad su njegovi sudruzi vidjeli što se  dogodilo, vrlo se ražaloste te odu i reknu gospodaru sve što se je dogodilo. Nato ga dozove k sebi njegov gospodar  pa mu reče: ‘O ti zlobni slugo! Ja sam ti sav onaj tvoj dug oprostio jer si me molio.

Nije li trebalo da se i ti smiluješ svojem sudrugu, kako sam se i ja tebi smilovao?’Tada ga njegov gospodar, pun srdžbe, predade mučiteljima sve dok ne plati sav svoj dug.Tako će isto i moj Otac nebeski napraviti s vama ako vi ne oprostite od svega srca prijestupe svojemu bratu.”

U ovome tekstu se “bratu” odnosi na sve bližnje

Ljudi mogu postati opsjednuti  ako ne opraštaju drugima grijehe te ih Bog može predati “mučiteljima”, nama su SVI grijesi koje smo ikada počinili oprošteni te je potpuno glupo i nerazumno da mi ne oprostimo neku sitnicu(u usporedbi) drugima.

Prema bibliji ljudi još mogu postati opsjednuti ili posjednuti vragovima kada čine konstantno jedan te isti grijeh i time daju sotoni mjesta – Biblija nam kaže u Efežanima 4:27 “ne daj đavlu mjesta”

Ljudi koji su se bavili ili se bave spiritizmom i/ili new ageom imaju znatno veće šanse postati opsjednuti kao što možete pogledati u videu ispod članka.

1.Korinćanima 11:14

Nije ni čudo, jer se sam sotona pretvara u anđela svjetla. Stoga, nije ništa osobito ako se i njegove sluge pretvaraju kao da su sluge pravednosti, čiji će svršetak biti prema njihovim djelima”

U bibliji se spominju nekoliko vrsta vragova/demona i neki od simptoma koje ćemo nabrojati.

1. Proricanja 

Djela apostolska 16:16 
“I dogodi se, dok smo išli na molitvu, srela nas je ropkinja opsjednuta duhom proricanja, koja je njezinim gospodarima donijela mnogo koristi od proricanja:” 

2. Nadljudska fizička snaga

Marko 5:2-4 

“Kad je On izišao iz lađice, odmah mu došao u susret iz grobnica jedan čovjek opsjednut nečistim duhom. On je boravio među grobnicama. I nitko ga nije mogao svezati, čak ni lancima, jer je često bio u okovima i vezan lancima, on bi svaki put rastrgao lance i razbio okove na komade i nitko ga nije mogao ukrotiti.”

3. Samoozljeđivanje

Marko 5:5 

“On je uvijek noću i danju bio u gorama i u grobnicama, gdje je plakao i rezao se kamenjem.”

4. Nagost

Luka 8:27 
“Dok je Isus izlazio na kopno, susreo ga je izvan grada čovjek kojega su bili dugo vremena opsjedali nečisti duhovi,  nije nosio odjeću ni boravio ni u kakvoj kući, nego u grobnicama.

5. Duševna tjeskoba

Luka 8:35 
“Tada su ljudi izišli da vide što se dogodilo i došli su k Isusu te našli čovjeka iz kojega su izišli zli duhovi gdje sjedi do Isusovih nogu, odjeven i pri zdravoj pameti. I oni se prestrašili”

Biblija ne tvrdi da su svi duševni problemi uzrokovani vragovima, no neki od njih jesu.

6. Nijemost i gluhoća


Marko 9:25-29

Kad je Isus vidio da sve više naroda trčeći prilazi na okup, zaprijetio je nečistom duhu, rekavši mu: “Nijemi i gluhi duše, zapovijedam ti, iziđi iz njega i više se ne vraćaj u njega!” Nato je zli duh zavikao, silno stresao dječaka i izišao iz njega. A on je ostao kao mrtav, tako da su mnogi govorili: “Umro je.” Ali ga Isus prihvatio za ruku i podignuo, i on je ustao.

A kad je Isus došao u kuću, njegovi su ga učenici upitali nasamo: “Zašto ga mi nismo mogli istjerati?” On im odgovorio: “Ova se vrsta ničim drugim ne može istjerati nego molitvom i postom.”

(Biblija ne tvrdi da su svi gluhi i nijemi ljudi opsjednuti, ali po ovome primjeru vidimo da neki jesu.)

7.Predskazivanja (kroz objekte ili mrtve životinje)

Ezekiel 21:21
“Jer je babilonski kralj stajao na rastanku puta, na čelu dvaju putova, da se služi proricanjem: on trese strijele, pita kipove, gleda u jetra.” 

8.Nekromanija (prizivanje “mrtvih” iako nas mrtvi ne mogu čuti, to su u stvari demoni)

U 1. Samuelu 28:7,8,11 možemo pročitati: 

 “I Saul je zapovjedio svojim slugama: “Tražite mi ženu koja zaziva duhove da idem k njoj i zapitam ju.” Njegove sluge odgovorile mu: “Evo, u Endoru ima žena koja može zazivati duhove.”” “…Kad su po noći došli k onoj ženi, on je rekao: “Vračaj mi zazivajući duhove i dozovi mi onoga za koga ti reknem!”  Onda ga zapitala žena: “Koga da ti dozovem?” On je odgovorio: “Dozovi mi Samuela!”

9. Magija

Knjiga postanka 41:8, Knjiga izlaska 7:10-12, 7:5-7

“I Dogodilo se ujutro te se osjećao uznemiren, pa dao pozvati sve egipatske čarobnjake i mudrace. Faraon im je pripovjedio svoje sne, ali se nije našao ni jedan koji bi ih mogao faraonu protumačiti.”                                                                       
Mojsije i Aron su otišli faraonu i uradili tako kako im je Gospodin zapovjedio. Aron je bacio svoj štap pred faraona i njegove sluge, i štap je postao zmija. 

A faraon je dozvao mudrace i vračare, i čarobnjaci egipatski napravili su isto tako svojim tajnim čaranjem. Svi su bacili svoje štapove i štapovi se pretvorili u zmije. Onda je Gospodin rekao Mojsiju: “Reci Aronu: ‘Pruži svoju ruku sa svojim štapom na rijeke, prokope i bare, i neka izađu žabe na egipatsku zemlju.’” 

Tako je Aron pružio svoju ruku na egipatske vode, i žabe su izašle i pokrile egipatsku zemlju. A čarobnjaci egipatski su napravili isto svojim čaranjem, te su žabe izašle na egipatsku zemlju

Mogu li kršćani biti opsjednuti? Pogledajmo neke od citata:

U Efežanima 4:27
biblija nam kaže “Ne dajte mjesta vragu” što znači da možemo dati mjesto i uporište vragu

U djelima apostolskima 4:32-5:11 možemo pročitati 
“Tako je mnoštvo onih koji su vjerovali bilo jedno srce i jedna duša. Nitko nije nazivao svojim vlasništvom ono što je posjedovao, nego je među njima sve bilo zajedničko.”Neki čovjek imenom Ananija, sa svojom ženom Safirom, prodao je imanje .A zadržao je za sebe dio utrška sa znanjem žene,a ostatak donio i stavio pred noge apostolima. Tada mu Petar rekao: “Ananija, zašto ti je sotona napunio srce tako da lažeš Duhu Svetom, i da zadržiš za sebe dio utrška od svojega imanja? Dok je bilo neprodano, nije li bilo tvoje? 

I kako je prodano, nije li bilo na tvojem raspolaganju? Zašto si u svojemu srcu smislio to napraviti? Nijesi slagao ljudima, nego Bogu.” Tada Ananija čim je čuo te riječi, pao je te izdahnuo. Tako je ušao velik strah u sve koji su to čuli. Mladići su ustali, zamotali ga, iznijeli i pokopali ga. Poslije koja tri sata ušla je i njegova žena, ne znajući što se dogodilo.

Petar joj rekao: “Reci mi, jeste li za toliko prodali zemljište?” “Da, za toliko,” odgovorila je ona. Tada joj rekao Petar: “kako to, zašto ste se dogovorili da zajedno kušate Duha Gospodinova? Gle! Već su na vratima noge onih koji su pokopali tvojega muža, da i tebe iznesu!” Tada je ona odmah pala njemu do nogu te izdahnula. A kad su mladići ušli, našli su ju mrtvu; pa ju iznijeli i pokopali do njezina muža. Velik strah spopao je svu crkvu i sve koji u to čuli.”

U Mateju 16:23 vidimo da Isus govori Petru:
“On se okrenuo k Petru i rekao: “Idi od mene, sotono! Ti si mi uvreda, jer ti ne misliš na ono što je Božje, nego na ono što je ljudsko.”

I Korinćanima 5:1-5
“Općenito se govori da među vama ima bludnosti, i to takve bludnosti kakve nema ni među neznabošcima: da netko bludi s maćehom! A vi se još nadimate, i niste radije tugovali, da bi se maknula od vas osoba toga nedjela. 

Jer ja zaista, iako sam nenazočan tijelom, nazočan sam duhom, već sam osudio, kao da sam bio nazočan, onoga koji je to počinio. Pošto ste se sastali u Ime našega Gospodina Isusa vi i moj duh sa snagom našega Gospodina Isusa, predajte takvoga sotoni na propast tijela, kako bi se njegov duh spasio na dan Gospodina Isusa”

I Timoteju 1:19-20
“imajući vjeru i dobru savjest, koju su neki odbacili i tako doživjeli brodolom vjere.Među njima su Himenej i Aleksandar, koje sam predao sotoni da bi naučili više ne huliti Boga.” 

Kako se obraniti od vragova/demona?

Poslanica Efežanima 6:12-18

“Jer naša borba nije protiv krvi i mesa, nego protiv poglavarstava, protiv vlasti, protiv vrhovnika ovoga mračnog svijeta, protiv zlih duhova koji borave u nebeskim prostorima. Zato uzmite i na se stavite Božju bojnu opremu da se možete oduprijeti u zli dan, i kad sve nadvladate, održati se.

Stoga stojte čvrsto; opašite svoje bokove istinom, na sebe odjenite oklop pravednosti. Obujte noge svoje spremnošću za Radosnu vijest mira. Povrh svega uzmite štit vjere; njime ćete moći zaustaviti sve goruće strijele zloga. Uzmite kacigu spasenja i mač Duha, koji je Božja riječ. Molite se Bogu prošnjom i molitvom s Duhom u svakoj prigodi, i k tomu bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete,”

2 Korinćanima 10:3-4

“Iako, naime, živimo u tijelu, ne borimo se na tjelesan način. Naše borbeno oružje nije tjelesno, nego je moćno u Bogu za rušenje utvrda.”

Kako mogu vragovi/demoni izaći?

U Mateju 10:1 vidimo da su apostoli imali moć ozdravljivanja ljudi i istjerivanja vragova

“I kad je On pozvao k sebi svojih dvanaest učenika, dao im je moć protiv nečistih duhova da ih izgone, da ozdravljaju od svake bolesti i od svake bolesti”
-Isus je rekao da neke vrste vragova izlaze “samo uz post i molitvu” (Marko 9:29)

 

U 1. Ivanovoj poslanici 1:7 i 9 vidimo da nas priznavanje grijeha i krv Isusova čisti od svega

“Ali ako u svjetlu živimo, kao što je on u svjetlu, u zajednici smo jedan s drugim, i krv nas njegova Sina Isusa Krista čisti od svakoga grijeha.”
“Ako priznajemo svoje grijehe, On je vjeran i pravedan i oprostit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti.”

-Osobe s autoritetom (spašeni kršćani) mogu istjerivati devilse.

Otkrivenje 12:10-11: “Tada sam začuo silan glas na nebu govoreći: “Sada je došlo spasenje i snaga i kraljevstvo našega Boga, i vlast njegova Krista, jer je izbačen tužitelj naše braće, koji ih je optuživao dan i noć pred našim Bogom. Oni su ga pobijedili krvlju Janjeta i riječju svojega svjedočanstva”

Sutra nije obećano nikome, pogledajte kako se spasiti. Kliknite na LINK