Rimska Katolička tradicija ili Biblijsko Kršćanstvo?

MIT #1 – PETAR PRVI PAPA

Popularni mit je taj da je Isus rekao da je Petar stijena i da je on prvi papa kao što tako rimska katolička crkva interpretira u Katekizmu 881. To bi im kasnije dalo pravo da se legitimiraju kao jedina prava crkva što im je dalo ogromnu moć u Europi tijekom mračnih perioda. Perioda kada su pape mogli raditi što su htjeli u Europi i imali su neograničenu moć, u jednom trenutku su čak zabranili ljudima da čitaju Bibliju ali o tome ćemo čitati u drugome članku.

Matej 16:18 “A i ja tebi kažem: “Ti si Petar, a na OVOJ ću stijeni sagraditi crkvu svoju i vrata pakla neće je nadvladati.”.

Na grčkom to piše ovako “kagó dé soi légo óti sý eí pétros kaí epí táfti tí pétra oikodomíso mou tín ekklisían kaí pýlai ádou ou katischýsousin aftís”.

Grčka riječ 4074 Pétros koji je naziv za Petra znači kamen(kamenčić) kao kamen koji se može pronaći uz cestu ili kamen koji se može rukom baciti (ako su to temelji rimske katoličke crkve onda im je temelj stvarno klimav).

Grčka riječ 4073 (pétra) znači Litica ili Stijena – nešto što ni jedan čovjek ne može pomaknuti. Ta je riječ koju Isus koristi za sebe u ovome stihu. Isus Krist je stijena i temelj naše vjere.

Koja je to stijena o kojoj Isus govori? Isus nikada u cijelom novom zavjetu nije rekao Šimunu (Petru) da je on stijena, rekao mu je da je on kamen (kamenčić koji se može pronaći uz cestu), ali ne stijena.

Zatim ćemo pročitati 1. Korinćanima 10:4 što će ujedno biti i konačan argument.

1. “i svi su pili isto duhovno piće. Jer pili su iz duhovne Stijene koja ih je pratila, a ta je Stijena bila Krist.”

Dakle da ponovimo, Isus nikada nije rekao da je Šimun(Petar) stijena. Samo ime Petar na Grčkom i Aramejskom znači Kamenčić a ne ogromna stijena.

MIT #2 Čistilište

U Bibliji se nigdje ne spominje “čistilište”, to je ljudska izmišljotina, u Hebrejima 9:27 piše 

 “I kao što je ljudima određeno jednom umrijeti, a nakon toga slijedi sud,” 
– vidimo da nakon smrti ide sud i nema drugih šansi.

PROBLEM #3 – OSLOVLJAVANJE SVEĆENIKA/PAPE S RIJEČJU OTAC

Njihova titula nikada ne smije biti “otac” (Matej 23:9) ili “Sveti Otac” (Ivan 17:11), nego jednostavno “biskup” (1 Timoteju 3:1) ili “brat”
Poganski epiteti poput “pape” ili “biskup biskupa” ili “nadbiskup” se ne smiju koristiti. Riječ Nad-Biskup označava da je nešto iznad Boga. Bog je vrhovni Biskup.
Riječ “papa” je posebno lošadolazi od riječi “Brižni otac” ili “njegovatelj” (Knjiga Brojeva 11:12) to je točno naziv koji je Gospodin Isus Krist zabranio u Mateju 23:9 “Ne nazivajte nikog na zemlji svojim Ocem: jer, vi imate samo jednog, Oca nebeskog.
 

MIT #4 – TREBAMO IMATI KIPOVE U CRKVI I KLANJATI IM SE

Mislim da ne postoji niti jedna rimska katolička crkva na ovome svijetu koja nema kipove i slike svetaca. Biblija nam daje jasan odgovor na to u Izlasku 20:3

Ne pravi sebi nikakvog izrezbarenog lika ili nekakvog obličja nečega što je gore na nebu ili što je dolje na zemlji, ili što je u vodi pod zemljom.

Prilično je jasan odgovor, Još jedan zanimljiv citat pronalazimo u Ivanu 4:24 Bog je Duh i koji ga štuju, moraju ga štovati u duhu i istini.”

MIT #5 – BIBLIJA ZABRANJUJE SVEĆENICIMA DA SE ŽENE

U Timoteju 3:2 piše da svećenik mora biti “muž jedne žene.”

Nadalje, u 1. Timoteju 4:1-3

“A Duh izričito govori da će u posljednja vremena neki odstupiti od vjere priklanjajući se zavodničkim duhovima i đavolskim naukama,
govoreći laži u licemjerju, čija je savjest žigosana užarenim željezom, koji zabranjuju ženiti se i zapovijedaju uzdržavati se od jela koja je Bog stvorio da ih sa zahvalnošću uzimaju oni što vjeruju i poznaju istinu.”

 MIT #6 – Mogu li Sveci čuti naše molitve?

U današnjoj rimskoj katoličkoj crkvi vidimo da se ljudi konstantno mole svecima. Što nam Biblija kaže o tome? Sveci su prema Bibliji svi spašeni kršćani (Rimljanima 16:2, Efežanima 4:12, Efežanima 5:3, 1. Korinćanima 1:2), a ne nekoliko odabranih ljudi od strane rimske katoličke crkve, to su ljudi koji su živjeli i služili onako kako im je Bog odredio u Spisima, no oni su i dalje samo ljudi od krvi i mesa.

Pročitajmo Propovjednik 9:10 
“Sve što tvoja ruka nakani učiniti, učini to snagom svojom, jer nema ni djela, ni zamisli, ni spoznaje, ni mudrosti u grobu gdje ti ideš.”

Psalm 115:17
Mrtvi ne hvale GOSPODA, niti netko tko silazi u tišinu.

Besmisleno se moliti mrtvim kršćanima (svecima).

MIT #7 – Recitirajuće molitve

U Mateju 6:7 vidimo da ne trebamo recitirati molitve kao pogani nego trebamo meditirati na svakoj riječi u molitvi i imati odnos s Bogom:

Ali kad molite, ne koristite isprazna ponavljanja kao Pogani, jer oni misle da će zbog svojih mnogih riječi biti uslišani.“.

MIT #8 – Moram ići kod svećenika na ispovijed kako bi mi grijesi bili oprošteni

Svakako ne bi bilo loše da jedni drugima ispovijedamo svoje grijehe, no Biblija (Bog) kaže da to nije presudno za oproštenje grijeha:

1 . Ivanova 1:7-8 “Ako li u svjetlu hodimo, kao što je on u svjetlu, imamo zajedništvo jedan s drugim i krv Isusa Krista, Sina njegova, čisti nas od svakog grijeha. Ako kažemo da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama.”

Već smo pročitali u prijašnjem članku pod nazivom “Kako se spasiti?” da smo spašeni po vjeri i da ne možemo izgubiti spasenje, stoga nije presudno ispovijedati se kod svećenika.

MIT #9 – Bojanje jaja, zec i Uskrs

Otkuda dolazi Uskrs i koja je pozadina?

Biblijski Uskrs je slavljene Uskrsnuća Isusa Krista koji je prolio krv za naše grijehe kako bi nas otkupio i pobijedio smrt. Otkud onda dolaze jaja i zec u rimskoj katoličkoj crkvi?

Ime na većini jezika proizlazi iz poganskih (babilonskih) “božica” Ostara, Eostre ili Ishtar (Ishtar = engl. Easter).

Poganski blagdan u kojemu se slavi plodnost i slavi se božicu Ishtar(engl. Easter) Ishtar jest božica plodnosti te kao takav praznik sastoji se od seksualnih rituala u njenu čast. U ritualu svećenik Baala oplođuje djevicu koja reprezentira Ishtar. Baal jest poganski “bog” koji se spominje mnogo puta u Bibliji, prvog puta u Brojevima 22:41 te je ritual povezan s Uskrsom, rođene bebe 9 mjeseci kasnije nakon Ishtara se žrtvuju na Baalovom oltaru.

Značenje jaja i zeca? Jaja i zec su simboli plodnosti i imali su veliki značaj u poganskome blagdanu. Nakon žrtve beba Baalu, njihova krv se koristila za bojanje jaja.

Kako je takvo što uspjelo doći u rimsku katoličku crkvu koja se danas naziva kršćanskom? U povijesti katoličke crkve, 312. rimski car Konstantin preobratio se iz pogana u rimskog katolika. Nakon njegove preobrazbe odlučio je kršćanstvo pomiješati s babilonskom poganskim religijama kako bi Rimljani prihvatili kršćanstvo. Taj spoj poganskih religija s kršćanstvom danas zovemo rimsko katoličanstvo. Morate shvatiti da se prva kršćanska crkva borila lijevo i desno protiv miješanja s poganskim religijama.

U tome miješanju došlo je do spajanja poganskih blagdana, raznih drugih blagdana i tradicija te je tako nastao Uskrs. Gotovo je identična priča s Božićem, Isus nije rođen 25. Prosinca i nema apsolutno nikakve veze s kićenjem bora ali o tome ćemo u drugome članku.

MIT #10 – Marija je vječna bezgrješna djevica koju trebamo štovati kao božanstvo

2 . Timoteju 3:16 “Svako je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za nauk, za ukor, za popravljanje, za upućivanje u pravednost,”

Postoji samo jedna jedina univerzalna istina, ne mogu dvije kontradiktorne stvari biti istinite, ili vjerujemo u ono što piše u Bibliji ili vjerujemo u ono što su karnalni ljudi izmišljali godinama pa se to pretvorilo i skamenilo u Tradicionalizam i nebiblijska učenja crkve kakva danas imamo. Pogledajmo kako su danas neke od biblijskih činjenica izopačene od strane ljudi i vladajuće elite tijekom mnogo stoljeća. Vjerujete li više Bogu ili čovjeku?

Rimska katolička crkva tvrdi da je Marija perpetualna(vječna) bezgrješna djevica u Katekizmu 966 koji ćemo kasnije pročitati.

Matej 1:24-25  “Onda se Josip probudio iz sna, učinio kako mu je anđeo Gospodnji zapovjedio i uzeo k sebi svoju ženu; i nije ju upoznao sve dok nije rodila svoga prvorođenog sina, te ga nazvao imenom ISUS”. “i nije ju upoznao sve dok nije rodila svoga prvorođenog sina” “upoznati ju” je biblijska fraza za voditi ljubav. Druga ključna riječ je prvorođenca, znači da je bilo djece nakon Isusa.

Pogledajmo sada Matej 13:55-57

“Nije li ovaj tesarov sin? Ne zove li se njegova majka Marija, a braća njegova Jakov, i Josija, i Šimun i Juda? I sestre njegove, nisu li sve među nama? Odakle mu onda sve ovo?”

U ovome citatu vidimo da je Isus imao braću i sestre, znači da Marija nije bila “vječna djevica” kako to crkva voli propagirati.    Ako ovi citati lažu onda laže i Bog koji je rekao “da je sve pismo od Boga” ili pak lažu neki od ljudi u sklopu crkve i njene krive doktrine?

Još jedan citat koji potvrđuje da je Isus imao braće je Psalm 69:8 “Postao sam tuđinac braći svojoj, i stranac djeci majke svoje.”

Druga stvar, jest ta da ako je Marija bezgrješna, zašto joj treba Spasitelj kao što piše u Luki 1:46-47

“Nato je Marija rekla: “Veliča duša moja Gospodina, i duh se moj raduje u Bogu, Spasitelju mojemu.“”

Zato što nije bezgrješna i treba Spasitelja kao i svi mi. Marija treba dobiti od nas najviše poštovanje jer je nosila Isusa, ali je ne trebamo štovati i moliti joj se, ona je trenutno mrtva kao i svi ljudi koji su živjeli na svijetu. Jedine dvije osobe koje su uzašle na nebo bez smrti su Ilija i Enoh.

U 1. Timoteju 2:5 vidimo da je samo jedan posrednik(mediator) između Boga i ljudi, znači da se trebamo moliti samo Isusu i nikome drugome, nikakvim mrtvim ljudima:

“Jer je jedan Bog i jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Krist Isus,”

U “ranom periodu crkve” se Marija samo jednom spominje, ali se zato stalno spominju Pavao i Petar. Zašto onda po svim silnim crkvama vidimo ogromne kipove Marije kao da je ona božanstvo? A ne vidimo kipove Pavla i Petra koji su mnogoput bitniji kao što to vidimo u “djelima apostolskima” u ranom periodu crkve.

Djela apostolska 1:14 “Svi su ovi složno ustrajali u molitvi i prošnji zajedno sa ženama, i Marijom majkom Isusovom i s njegovom braćom.”                                          – I ovo je prvi i zadnji put da se Marija spominje u prvim danima kršćanske crkve.

ZaključakTrebamo poštovati Mariju zato što je nosila Isusa ,ali nam Biblija (Bog) lijepo kaže da joj se ne trebamo klanjati, moliti i štovati, nego se trebamo klanjati i moliti Isusu.

Pogledajmo sada jedan zanimljiv citat iz Jeremije 7:18 koji nam govori kako su se ljudi još u Starom Zavjetu klanjali poganskim “bogovima”, zanimljiv je naziv koji daju jednoj od poganskih božica, vidimo da se taj isti naziv i dan danas koristi u rimskoj katoličkoj crkvi.

“Djeca kupe drva, oci lože oganj, i žene mijese tijesto, da peku kolače kraljici nebeskoj, i tuđim bogovima daruju se naljevi, da ozlovolje mene.”

Pogledajmo još jedan zanimljiv citat u Jeremiji 44:17 da vidimo kako su se ljudi maknuli od pravoga Boga i klanjali se raznim poganskim “bogovima”

Jeremija 44:17 “Mi ćemo točno ispuniti svoje obećanje, što smo ga dali na svoja usta, naime da ćemo kaditi kraljici nebeskoj i lijevati joj naljeve, kao što smo činili mi i oci naši, kraljevi naši i knezovi naši u gradovima Judinim i po ulicama jerusalemskim. Tada smo imali kruha, da jedemo do sitosti. Bilo nam je dobro, i ne doživjesmo nikakvu nesreću. A otkad smo prestali kaditi kraljici nebeskoj i lijevati joj naljeve, trpimo oskudicu u svemu i ginemo od mača i od gladi.”

Vidimo zanimljiv naziv “kraljica nebeska” i Božji prorok Jeremija kasnije upozorava ljude da se ne klanjaju poganskim “bogovima”.  Zašto je rimska katolička crkva preuzela taj poganski naziv iz starog zavjeta i dodijelila ju Mariji? Čitaju li ti ljudi uopće Bibliju?

Pogledajmo što nam govori rimska katolička crkva u Katoličkom Katekizmu 966:

“966 “Napokon Bezgrješna Djevica, sačuvana čista od svake ljage istočnoga grijeha, ispunivši tijek zemaljskog života, bila je s dušom i tijelom uznesena u nebesku slavu, i od Gospodina uzvišena kao kraljica svemira, da bude što sličnija svojemu Sinu, gospodaru i pobjedniku nad grijehom i smrću”. Uznesenje Blažene Djevice posebno je sudioništvo u Uskrsnuću njezina Sina i anticipacija uskrsnuća drugih kršćana: U porodu si, Bogorodice, sačuvala djevičanstvo, a po smrti nisi ostavila svijet. Preselila si se k Životu, jer si Majka Života, i svojim molitvama izbavljaš od smrti naše duše.

Vidimo u ovome da kažu da je bila s dušom i tijelom uznesena u nebesku slavu, – prema Bibliji (Božjoj riječi) su samo Ilija i Mojsije bili uzneseni. Svi ostali ljudi su umrli.

  •  Nadalje, kažu kako je ona od Gospodina bila uzivsena kao kraljica svemira –         To ne piše nigdje u Bibliji, znači da je ljudska mašta to izmislila.
  • Da bude što sličnija svojemu Sinu” – Nitko nije ni blizu sličan Isusu, on je Bog a mi svi smo ljudi (Uključujući i Mariju)
  • I svojim molitvama izbavljaš od smrti naše duše” – Opet potpuno ne biblijski jer je Marija trenutno fizički mrtva kao i svi ostali ljudi i ne može se moliti za nikoga a pogotovo ne može izbaviti od smrti naše duše, to može samo Isus.

MIT #11 Sedam smrtnih grijeha

Sedam smrtnih grijeha se ne spominje nigdje u Bibliji, još jedna u nizu izmišljotina rimske katoličke crkve.

Morate prestati vjerovati raznim ljudima u religijskim institucijama i početi vjerovati Bogu. Svaki grijeh vodi u smrt.

MIT #12 Samoubojstvo sigurno vodi u Pakao

Samoubojstvo je jednako kao i grijeh ubojstva prema Bibliji, no nigdje u Bibliji ne piše da je osoba koja je počinila samoubojstvo otišla u Pakao. U Biblijskim tekstovima pronalazimo 7 ljudi koji su počinili samoubojstvo.

U Bibliji piše ovako:

1 . Ivanova 10:27-30  “Ovce moje slušaju glas moj; i ja ih poznajem, i one me slijede. I ja im dajem život vječni te neće nikada propasti i nitko ih neće oteti iz moje ruke. Otac moj, koji mi ih je dao, veći je od svih, i nitko ih ne može oteti iz ruke Oca moga. Ja i Otac moj jedno smo.

 Efežanima 13 “U njemu ste i vi, pošto ste čuli Riječ istine – evanđelje spasenja svoga – u njemu ste, prigrlivši vjeru, opečaćeni Duhom obećanim, Svetim”

Rimljanima 8:38-39 “Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.”

Ništa nas ne može rastaviti od ljubavi Božje, ako smo spašeni, imamo život vječni što god mi učinili.

MIT #13 Bebe se moraju krstiti kako bi išle u Raj ako umru.

Još jedna od potpunih gluposti, krštenje vodom katoličkih svećenika ne znači da ste spašeni. U Bibliji vidimo da je David postio i molio 7 dana prije nego mu je sin umro u 2. Samuelu 12:15-23, 

Kada je na kraju sin umro, upitali su ga zašto je prestao postiti, on je rekao u stihovima 21-23: “Nato su mu sluge njegove rekle: “Što je to da si to napravio? Postio si i plakao dok je dijete bilo živo; a sada, kad je dijete umrlo, ustao si i jeo kruha!” A on je rekao: “Dok je dijete još bilo živo, postio sam i plakao jer sam govorio: ‘Tko zna možda mi GOSPOD bude milostiv pa dijete preživi?’
Ali sada, ono je umrlo, zašto da ja postim? Mogu li ga ponovo vratiti? Ja ću otići k njemu, ali se ono neće vratiti k meni.”

Prema Bibliji djeca su spašena sve do doba odgovornosti, odnosno dok ne postanu svijesna dobrog i lošeg, svojih grijeha. Ponovljeni Zakon 1:39

Sutra nije obećano nikome, pogledajte kako se spasiti. Kliknite na LINK

Pogledajte video na temu katoličke crkve:

Jeziva statua u Vatikanu

Babilonski simbol  heksagrama

LIJEVO – Babilonski “bog” Nimrod 

 

Papa pokazuje znak “vražijih rogova”

 

Drugi papa pokazuje znak vražijih rogova