Što Označavaju 7 Crkava u Knjizi Otkrivenja? – Napredna Tema

U ovome zanimljivom tekstu ćemo pročitati i saznati puno više o 7 Kršćanskih crkava koje se spominju na početku Knjige Otkrivenja. Vrlo temeljito i duboko istraživanje Dr. Ruckmana.

Na što se odnosi 7 crkava u Knjizi Otkrivenja?

U knjizi otkrivenja 1:7 Apostol Ivan govori o 7 crkava, na što se to točno odnosi?
“Ivan, sedmerim crkvama u Aziji. Milost vam i mir od onoga koji jest i koji je bio i koji dolazi; i od sedam Duhova koji su pred njegovim prijestoljem;”
Tih sedam Duhova se spominju i u Izaiji 11:1-2
Sedam crkava Knjige Otkrivenja se odnosi na sedam perioda Kršćanstava tijekom povijesti pa sve do danas.

1. Crkva (Efežanska) 33-200.g.

Otkr 2:1-4  “Anđelu efežanske crkve napiši:... Znam tvoja djela, i tvoj trud, i tvoju postojanost, i da ne možeš podnijeti one koji su zli; i iskušao si one koji tvrde da su apostoli, a nisu, i našao si da su oni lažljivci;”
Ova rana crkva kako primjećujemo je pohvaljena zbog netolerancije, prije arhaična pohvala u današnje vrijeme. Bog pohvaljuje ovu crkvu zato što su netolerantni  prema ljudima koji se pretvaraju da su nešto što nisu. (Pretvaraju se da su apostoli)
“i iskušao si one koji tvrde da su apostoli, a nisu, i našao si da su oni lažljivci;”

Ova crkva nije vjerovala svemu što je čula, provjeravala je sve Svetim Spisima i držala se Božje zapovijedi da “Ispituju sve stvari.” Ova crkva je bila dobra crkva.
“i podnio si, i postojanosti imaš, i radi imena mojega trudio si se i nisi klonuo.”
To je bila radna crkva koja se “znojila” dok je obavljala svoju zadaću. U ovome tekstu vidimo ljude koji se pretvaraju da su Apostoli, ali oni to nisu. To je jedna od karakteristika prve crkve.
Prva crkva traje od 33. godine do 200. godine.
Ali imam nešto protiv tebe zato što si svoju prvu ljubav ostavio. Sjeti se stoga odakle si pao i pokaj se i čini prva djela”
Vidimo prvu kritiku rane crkve, nije da nisu bili pravovjernici ili da nisu bili disciplinirani, nego su počeli postajati malo previše ritualistički, formalistički i napustili svoju “prvu ljubav”
Prvu ljubav kao ti početni periodi kad čovjek shvati da je spašen Božjom Milošću – onime što je Isus napravio za nas.

Kao što je jedan čovjek jednom rekao: “Ako si trenutno više sretniji zbog bilo čega drugoga nego zbog Spasenja, u uzmaknutom si stanju.”
U ovome periodu Efežanske crkve Rimski biskupi su izabrali nekoliko ljudi kako bi dokazali “Apostolsko nasljedstvo.”Oni su bili Lino, sada zvan Sveti Lino, Anaklet, sada zvan Sveti Anaklet,
Klement, Evarist, Aleksandar, Siksto l, Telesfor, Higin i Pio l. i oni su svi bili “napravljeni svetima” od Katoličke crkve. Katolička crkva voli “praviti svece” od svojih praznovjernih idolopoklonika da pokušaju dokazati kako su neobično sveta politička organizacija. Oni ne shvaćaju da su SVI kršćani u Novom Zavjetu sveci (prema Bibliji)
Svi kršćani su sveci prema Pavlinskim Poslanicama, a ne samo jedna ili dvije odabrane osobe.

2. Crkva  (Smirna) 200-325.g.

Otkrivenje 2:8 “Anđelu crkve u Smirni napiši: ‘Ovo govori Prvi i Posljednji, onaj koji je bio mrtav i oživio je;

“Smirna”je indikativ gorčine i smrti. Ova crkva je bila progonjena crkva. Ovo je crkva od 200. godine pa do 325. godine
U ovom periodu službeno ima 10 Rimskih progonstava crkve. Ti progoni su ubili na tisuće svetaca, ali što su ih više ubijali, više se svetaca umnožilo.
U periodu od 200. do 325. godine poganski Rim vodi očajnički rat kako bi izbrisao svakog Kršćanina s lica zemlje, no njihov broj se samo umnožio.
Kada Konstantin preuzme Rim oko 313. godine, on je u situaciji gdje je morao približiti Kršćane kako bi oni ušutjeli.
2:9 “Znam tvoja djela, nevolju i siromaštvo,(ali ti si bogat), i znam pogrde od onih koji govore da su Židovi, a nisu, nego sotonina sinagoga.”
Najveća nevolja prve crkve ovog perioda je ta da su neki od njihovih lidera tvrdili “Apostolsko nasljedstvo” – sada ti ljudi tvrde nešto još luđe. Oni govore da zbog toga što je Kršćanin duhovni Židov (Rimljanima 2), da je on i fizički Židov i da zbog toga treba dobiti sva obećanja kao i Židov i oni tvrde da je zbog toga sada Bog završio s Abrahamovim, Izakovim i Jakovljevim potomcima. Ovo je početak teologije Amilenijalizma i Postmilenijalizma. Ove dvije poganske špekulacije su učene od Nikejskih “očeva”: Kiprijana, 200 p.n.e; Jeroma, 345 p.n.e; Origena, 182 p.n.e; Klementa, 200 p.n.e, Didimusa, 313 p.n.e
Ovdje ulaze Amilenijalizam i Postmilenijalizam koji tvrde da je Bog završio sa Židovima zauvijek (Mi po dispenzacijonalizmu znamo da to nije istina LINK) (1. Solunj. 2; Rimljanima 9, 11)
Oni govore da su sva Starozavjetna obećanja Izraelu duhovna i da se mogu primjeniti na Kršćane, tvrde da zbog toga Bog završio sa Židovima i da je crkva zamijenila Izrael, to im daje “pravo” da kasnije progone i ubijaju Židove i izvuku se s time.

Prema ovim lažnim doktrinama Katolička crkva je sada “najviši autoritet” i “baja” i može istjerivati Židove iz Izraela i uzimati njihovu zemlju, čak i ako moraju poslati Križare da zauzmu grad.
Naravno da je ova doktrina bogohulna glupost najgore vrste. Duh sveti gore u stihu govori “Govore da su Židovi” a nisu, i On to zove bogohuljenje (Otkrivenje 2:9)

“Znam tvoja djela, nevolju i siromaštvo,(ali ti si bogat)”
Bog govori da je bogat. Ovo je propovijedanje, progonjena i mučena crkva. Ovo je crkva koja ide u Koloseum da ih lavovi pojedu, ovo je crkva koja je bila zavezana za stup, namazana “katranom” od breze i spaljena, ovo je crkva koja je bila zavezana u vreće sa zmijama i bačena u rijeku. (Za više pročitajte “Foxovu knjigu mučenika“)
Period “Smirne” je oštar kontrast današnje crkve. Ljudi se ustaju u crkvi i pjevaju “Isplati se služiti Isusu.” Isplati se služiti Isusu, ali ne bude se plaćen uvijek u novčiću ovoga svijeta.
Ivan Krstitelj je bio plaćen tako što su mu odrubili glavu, Stjepan je kamenovan, Isus razapet, Paulu su odrubili glavu, Jakova su bacili u zatvor i odrubili glavu.
Ovo Moderno Kršćanstvo gdje ljudi misle da ako “živiš za Boga” da će sve biti bajno i krasno je verzija Hollywooda iz 20. stoljeća.

Idući period crkve je period u kojemu crkva toliko brzo propadne da na kraju tog perioda crkva više ni najmanje ne izgleda kao Kršćanstvo Novog Zavjeta koje je Apostol Pavao učio.

3. Crkva (Pergam) 325.-500. g.

2:12 “Anđelu crkve u Pergamu napiši: ‘Ovo govori onaj koji drži oštar dvosjekli mač:”
Sada dolazimo do crkve Pergama, koja predstavlja period crkvene povijesti od 325. do 500. godine Ovo razdoblje je obilježeno rastom Rimske “Katoličke” Crkve i kasnijim Mračnim razdobljem. (Gdje god imate Rimsku Katoličku Crkvu na vlasti, imate moralno, socijalno, intelektualno i vjersko raspadanje i propadanje.)
“Mračno razbolje” je točan i prikladan naziv. Počinje 500. g. s Papom Grgurom i praktički ne završava sve do Martina Luthera 1520. g.
‘Ovo govori onaj koji drži oštar dvosjekli mač: dvosjekli mač simbolizira “Božju Riječ” u Hebrejima 4; Efežanima 6; i Otkrivenju 1.
Riječ “Pergam” znači “puno vjenčanja” ili “mnogo braka.” Ova crkva je okarakterizirana time što se spojila sa svijetom. Poruka je namijenjena crkvi koja je “Vjenčana sa svijetom” u 325. godini

“Ja znam tvoja djela, i gdje prebivaš, gdje se nalazi sotonino prijestolje. Znam da čvrsto držiš moje Ime i nijesi se odrekao vjere u mene, ni u vrijeme kad je moj vjerni svjedok Antipa ubijen kod vas, ondje gdje prebiva sotona.”

Piše da ova crkva prebiva gdje i sotona prebiva. Jedna zanimljiva povijesna popratna napomena, da je visoko Babilonsko mistično svećenstvo, koje je poučavalo religiju Semiramis, Tammuza i Nimroda – učenje da je Tammuz rođen od djevice, rođen je 25.12 (Božić), s drvom božikovine, jelkom, perlama brojanicama, uskrsnim zečevima, svijećama itd. premještena iz Babilona u Pergam 133. godine prije Krista. Ovo mistično Babilonsko svećenstvo je u Pergamu za vrijeme Ivanovog pisanja Knjige Otkrivenja i prikazuje micanje ovog Babilonskog svećenstva u sam Rim u 313. godine

Na Nikejskom koncilu, Konstantin je integrirao Kršćansku Crkvu sa Svijetom i spojio Crkvu i Državu zajedno (Kao Vatikan danas), preuzeo je mističnu Babilonsku religiju, koju Bog zabranjuje u Starom Zavjetu.
Grupa Kršćana koji su u Pergamu su živjeli pod poganskim Rimom, a sada žive pod papinskim Rimom (Vatikan je ubio 10 puta više Kršćana nego što je poganski Rim ikad samo pomislio ubiti.)
Ovo crkveno razdoblje predstavlja mučeništvo vjernih Kršćana od papinske crkve koja je vjenčana sa svijetom.

2:14 “Ali Ja imam nešto protiv tebe, jer ti imaš ondje one koji drže nauk Balaama, koji je naučio Balaka kako da postavi zamku Izraelovim sinovima, da jedu od onoga što je žrtvovano idolima i da se podaju bludnom životu.”

Najbitnija stvar protiv ove crkve je ta da drže “nauk Balaama.” Ako želite znati koji je to “nauk Balaama” morat ćete se vratiti i pogledati Knjigu Brojeva 22-25.
Ali ukratko, “nauka Balaama” proizlazi iz toga da on nije mogao prokleti Izrael. Bog mu nije dopustio da ih proklinje, i prijeti Balaamu da će ga ubiti ako ih bude prokleo.
Tako je Balaam našao način da stavi Izrael u situaciju gdje će ih Bog sam ubiti. Naučio je Balaka, kralja Moaba ovu metodu: On je napravio da se Moabiti žene i udaju sa Židovima kako bi ih Bog sam ubio.
Ovo je religijska/vjerska nauka, a ne politički pokret – 3 stvari su izrazite:                    1.Poučavao je Izraelce da jedu stvari žrtvovane idolima (Otkr. 2:14).
2.Poučavao je Izrael da čini preljub.
3.Svećenstvo je iznad laika

Ova crkva Pergama je vjenčana sa svijetom, čini preljuba i idole kao štovanje, i koristi istu situaciju “Svećenstvo iznad laika.”
Ovo razdoblje Pergama 325. godine označava rast Rimske “Katoličke” Crkve. Rimski Car Konstantin je postao glava crkve s biskupima ispod njega i crkva se raspala toliko brzo da niste mogli skupiti komadiće. Prvo je Konstantin dao novce biskupima da preurede bazilike u “crkve,” onda je odjenuo biskupe u fino platno, zlato i srebro, i postavio ih na tron od mramora.
Uzmaknuti crkveni “oci” poput Augustina, Jeroma i Klementa i ostalih tjelesnih/karnalnih Kršćana su mislili da zato što je progon prestao (i zato što oni sada štuju u velikim građevinama okićenim zlatom, srebrom i nakitom na sebi), da je Milenijska vladavina Krista došla. Ovo je učenje postmilenijalizma koje se i dan danas uči (Lažna doktrina i nauka)

4. Crkva (Tijatira) 500.-1000/1200. g.

“Anđelu crkve u Tijatiri napiši: ‘Ovo govori Božji Sin, koji ima oči kao ognjeni plamen, a njegove noge su kao usijana mjed.”

Tijatira” znači “Miris nevolje.” U ovom crkvenom periodu, pod religijskim fašizmom Katoličke crkve, pravi Kršćani su progonjeni kao nikada prije u povijesti. Progon prvih kršćana pod poganskim Rimom nije ništa u usporedbi s ovim papinskim Rimom. Ovo razdoblje je detaljno opisano u Foxovoj knjizi mučenika (koja je bila zabranjena od strane Rimske Katoličke Crkve u školama u Americi.)

Period Tijatire nas vodi od 500. godine direktno u sam centar Mračnih vremena, vodi nas i do Križarskih ratova od 1000-1200. godine U ovom razdoblju imamo “Carigradski Koncil.” U ovom razdoblju imamo Gote, Hune, Gale, Karla Velikog, Vandale, Vizigote, Karlo Veliki (742-814) dolazi na vlast i konsolidira Sveto Rimsko Carstvo. Pape se bore da sruše kraljeve kako bi kontrolirali Europu, a kraljevi se hrvaju protiv papa kako bi im oduzeli političku moć. U ovom periodu Marija je uzdignuta u obogotvorenje, spasenje po krštenju je počeno biti učeno kao apsolutna istina. Svaka trula i pokvarena izopačenost koja je počela u prva 3 stoljeća je bačena na vjernika Biblije u ovom periodu.

2:19 “Znam tvoja djela, ljubav, vjeru, služenje, strpljivost, a tvoja posljednja djela su brojnija od prvih.”
Crkva Tijatare ne samo da je napustila svoju prvu ljubav, nego i prva djela. Ova crkva ne samo da se nije razišla s Kristom iznutra, nego se razišla od Krista u onome što je Krist rekao da treba raditi.

2:20 “Ali ipak imam nešto protiv tebe, jer dopuštaš onu ženu Jezebelu, koja sama sebe naziva proročicom da naučava i zavodi moje sluge da se podaju bludu i da jedu ono što je žrtvovano idolima.”
Ovaj stih pokazuje razlog zašto je crkva napustila prva djela. Ova žena se povijesno u lokalnoj crkvi naziva “Jezebela.” Svaki pravi student Biblije zna točno tko je ona. To je referenca “Jezebele” i Knjige Kraljeva; ona je bila proročica, religiozni vođa, koja je pratila Babilonsko štovanje Baala (sotone) sa svojom služiteljicom “kraljicom nebesa” i svim ostalim poganskim djelima.
Ova žena u Tijatiri uči stvari koje su pogrešne, i naravno, kao Jezebela, možete odmah identificirati njenu doktrinu po onomu gdje se ona spominje u Starom Zavjetu.

2 Kraljevi 10:22 – Ti Baalovi svećenici, koji su nazivani “otac” i rade Feničansko štovanje Baala, nose dugačke crne haljine.
Jeremija 10:1-5 – Ti ljudi koji štuju Baala, boga sunca (25.12. mu je rođendan), štuju ga drvom posječenim iz šume (Podsjeća li vas to na Katolički Božić?)
Jeremija 44:17-19, 25 -Peku kolače ženskom božanstvu koje zove “kraljica nebesa”
“da naučava i zavodi moje sluge da se podaju bludu i da jedu ono što je žrtvovano idolima.” Primijetite da ona poučava ono što je Balaam poučavao Balaka – identično je.
2:21-22 “Dao sam joj vremena da se pokaje od svoje bludnosti, ali ona se nije pokajala. Evo, bacam ju na bolesničku postelju, a one koji prave s njom preljub, u veliku nevolju, ako se ne pokaju od svojih djela.”
(Period pokajanja je bio od 325-500. godine) Obratite pozornost da su ljudi i dalje s njom i da će upasti u istu nevolju kao i ona. Upozoreni ste da izađete iz toga.

2:23 “A njezinu ću djecu pobiti smrću. Tako da će sve crkve znati da sam ja Onaj koji istražuje umove i srca. Svakome ću od vas dati prema vašim djelima.”
Primjenjujući odlomak na Crkveno Doba, od 500. do 1000. godine ova “smrt” se još zove i “Crna Smrt” ili kuga kada dođe u Europu.

2:24 “A vama, kao i ostalima u Tijatiri, velim, koji ne držite ovog nauka, koji nijeste upoznali sotonine dubine, kako ih nazivaju, ne stavljam na vas drugoga bremena.”
Puno ljudi ne zna da je današnja “Katolička” Crkva duplikat 21. stoljeća od originalnog Feničanskog štovanja Baala.
Puno “Katolika” ne zna ovo jer ne žele učiti Bibliju” Nemojte misliti ni na minutu da je “neznanje” “nevinost.” Samo zato što je neko glup ne znači da je on opravdan. Bog zna vaše motive zašto ne želite naučiti, i sigurno će vam biti suđeno zbog toga (Jakov 4:17)
Jedini pravi propovjednici u ovome periodu su Bernardino od Siene, Henry of Lausane, Tanchelm, Leuthard, Robert od Brescie, Bruno od Segni, Rudolf od Saske, Vincent Ferrer i Raymond Lull.

5. Crkva (Sard) 1000.-1500. g.

Sada dolazimo do “Razdoblja Sarda” u crkvenoj povijesti. Riječ “Sard” znači “oni crveni.” Ovi sveci nisu nazivani “oni crveni” bez razloga. Ovaj period je tipiziran Mučeništvom i krvoprolićem. Ovo je doba koji stvara na tisuće ubojica i krvnika ohrabrenih od strane svećenstva i papinstva, tisuće krvnika koji ubijaju prave Kršćane i vjernike Biblije.
Ovo je razdoblje koje donosi Španjolsku inkviziciju, masakr Huginota na Dan Svetog Bartolomeja nakon kojeg je Papa dao medalju naoružanim Katolicima koji su ubili nenaoružane Protestante.

Razdoblje Sarda je od oko 1000. do 1500.
3:1 ““Anđelu crkve u Sardu napiši: ‘Ovo govori Onaj koji ima sedam Duhova Božjih i sedam zvijezda: Ja znam tvoja djela, da imaš ime da si živ, ali si mrtav.”
Zna djela ove crkve isto kao što Je znao djela Efežanske i Pergamske crkve, ova crkva je mrtva crkva. Ima reputaciju da je živa, ali nije.
Dok broj članova crkve raste, članovi ne rastu duhovno!
Do 1000. godine Rimska Katolička Crkva je duhovno mrtva koliko će ikad moći postati i od tada pa sve do danas je samo duhovni leš.
Ima ime koje živi, no ona uopće ne živi.

Sada pogledajmo Otkrivenje 17 da vidimo što su ti “Heretici” u 1200-1400. godini propovijedali.

Otkrivenje 17:1-2 kaže. “Potom jedan od sedam anđela koji su imali sedam zdjela došao je k meni govoriti sa mnom, govoreći: “Dođi pokazat ću ti osudu velike bludnice koja sjedi na mnogim vodama; s kojom su kraljevi zemlje provodili bludnost, i koja je opila žitelje zemlje vinom njezine bludnosti.””

Primijetite kako ovaj opis točno odgovara referencama koje smo učili u Otkrivenju 2 o Jezebeli, proročici, koja je učila crkvu lažnu doktrinu (Otkr 2:20).
Apsolutno nema sumnje da je identitet ove gospođe u Otkrivenju 17. Na primjer, Otkrivenje 17:18 kaže “A žena koju si vidio to je onaj veliki grad, koji kraljuje nad kraljevima zemlje.”
Ne morate ni pogađati tko je ova žena, ne morate ništa “interpretirati”
“A žena koju si vidio to je onaj veliki grad” Razumijete riječi – vaš problem je što vi ne želite vjerovati! Problem koji ljudi imaju s Biblijom nije taj da ju je teško razumjeti – jednostavno pogađa ljude previše. Ovdje je žena koja je “grad” i “onaj veliki grad” koji “kraljuje nad kraljevima zemlje” – znate li možda neki takav grad?

Otkrivenje 17:9 -“Ovdje je um koji ima mudrost. Sedam glava je sedam gora na kojima žena sjedi.” Znate li za neki “veliki grad” koji “kraljuje nad kraljevima zemlje” i koji je sagrađen na “sedam gora“? Nije stvar interpretacije; stvar je da li vi znate grad koji kraljuje nad ljudima, i koji je izgrađen na 7 gora, znate li ili ne znate?

Otkrivenje 17:6 “I vidio sam ženu, pijanu od krvi svetaca i od krvi ubijenih Isusovih svjedoka. A kad sam je vidio, začudio sam se velikim čudom.”
Znate li možda neki grad koji je “Veliki grad,” da je sagrađen na “sedam gora,” koji kraljuje “nad kraljevima zemlje,” koji je ubio “Svece i Isusove svjedoke

Otkrivenje 17:4 “Žena je bila odjevena u grimiz i skerlet i nakićena zlatom, dragim kamenjem i biserima, držeći u ruci zlatnu čašu punu odurnosti i nečistoće svojega bluda.”
Znate li možda neki grad koji je “Veliki grad,” da je sagrađen na “sedam gora,” koji kraljuje “nad kraljevima zemlje,” čije su boje “grimiz i skrlet” čiji je simbol zlatna čaša (kalež), koji je kriv za smrt svetaca i svjedoka Isusa Krista? Ne znate? Ok, zaboravite onda, ali ako lažete imate problema, jer je Duh Sveti napisao ovu Knjigu i otkrio ovaj grad i identificirao ga u takvoj terminologiji da je jedini način na koji bi Rim maknuo ove citate je taj da tvrdi da je ova knjiga napisana prije 70. godine i da se ovo odnosi na poganski Rim!

Otkrivenje 17 je ono što su propovjednici na ulicama propovijedali u Europskom “Svetom Rimskom Carstvu.” U 1252. godini Pape su zvali jedan drugoga Antikrist; Rimska Katolička Crkva se raspala na dijelove. Promijenila je svoju “Doktrinu i Nauku” 14 puta – i to i dan danas rade svakih 5 godina!
Kada Rimska Katolička Crkva uči glupog Protestanta da je ona uvijek konzistentna u nauci i doktrini i da ima “ujednačeno učenje,” i da su Protestanti “podijeljeni,” priča vam veće basne još od Ezopovih Basni.

U periodu Sarda imamo neke odlične propovjednike prije Reformacije poput Johna Wycliffea, Johna Hussa, Johna Taulera, Savonarolu od Sjeverne Italije i pred kraj imamo Tyndala prevoditelja
3 od 5 gore navedenih osoba su ubili papinski ubojice zbog grijeha “hereze” jer su govorili da Rimska Katolička Crkva nije nepogrješiva.

6. Crkva (Filadelfija) 1500.-1900. g.

Otkrivenje 3:7 “Anđelu crkve u Filadelfiji napiši: ‘Ovo govori On koji je Svet, On koji je Istinit, On koji ima Davidov ključ, On koji otvori i nitko ne zatvori i koji zatvori i nitko ne otvori:”

Riječ “Filadelfija” dolazi od dvije Grčke riječi koje znače “bratska ljubav” ili “ljubav bližnjih.” Ovo predstavlja Crkveno doba od 1500. do 1900. Ovo je najbolji period u povijesti (Barem što se crkve tiče) Ovo je jedina crkva od 7 crkava kojima nije rečeno da se pokaju! Ovo je crkva koja se ustane i ide raditi ono što je Bog namijenio crkvi. Ova crkva sa sobom donosi Industrijsku Revoluciju, Agrikulturalnu Revoluciju, Znanstvenu Revoluciju i svaki drugi veliki progresivni korak od početka vremena.

Ovaj crkveni korak je toliko jak i konzistentan da čak i nespašeni ljudi misle da svijet postaje bolje mjesto. Jer se Evanđelje propovijedalo po cijelome svijetu Kršćani su stvarno mislili da će oni dovesti “Kraljevstvo.”

3:8 “Znam tvoja djela. Gle, stavio sam pred tobom otvorena vrata, kojih nitko ne može zatvoriti, jer imaš malo snage, održao si moju riječ i nijesi se odrekao mojega Imena.”
Ova crkva je crkva “otvorenih vrata” (Iduća crkva Laodicejska Crkva, je crkva zatvorenih vrata, Otkrivenje 3:20).
Filadelfija je crkva koja čuva riječ Gospodnju. Ovo je crkva koja objavljuje Autoriziranu Verziju Biblije Kralja Jakova 1611. “Održao si moju riječ.” Ovo nije rečeno ni za jednu drugu crkvu u bilo kojem periodu.

Filadelfijska Reformacijska Crkva od 1500-1900. s Engleskom 1611 Autoriziranom Verzijom, je jedina crkva kojoj je rečeno da je održala riječ Božju.
S RV (1885), ASV (1901), i s prijelaza s Biblije Kralja Jakova na RV u Britanskom i “Stranom Biblijskom Društvu” 1904, ulazimo u crkvu zatvorenih vrata koja odbija Njegovu riječ.
Period Filadelfije je prikazan kao period od 1500-1900. Kada Protestantsko Biblijsko Kršćanstvo dolazi do svog vrhunca, i onda opet pada u otpadništvo i vraća se Rimski Katolicizam na scenu. Rimska Katolička Crkva se praktički skrivala od 1500-1900 i otišli su pod zemlju ili “underground”.
Povijest se ponavlja. Jedino što ljudi uče iz povijesti je da ljudi nikada ne nauče iz povijesti.

7. Crkva (Laodiceja)

Otkrivenje 3:14 “Anđelu crkve u Laodiceji napiši: ‘Ovo govori Amen, Vjerni i Istiniti Svjedok, Početak Božjega stvorenja:”
Riječ “Laodicejski” znači “Prava ili pravde ljudi” ili doslovno građanska prava ljudi, u suprotnosti s Božjim pravima, karakterizira zadnju crkvu prije Uzeća gdje Bog (Gospodin Isus Krist) nema “prava”

3:15 “Znam tvoja djela, nijesi studen ni vruć. Oh kad bi bio studen ili vruć.”
Zadnja crkva izjavljuje pravovjerje dok ide u otpadništvo. Zadnja crkva izjavljuje  fundamentale vjere, dok se priklanja Rimskoj Crkvi. Ta zadnja crkva je Kameleon crkva; Lovi sa psima i trči sa zečevima; bori se na obje strane odjednom. Ona je trula/pokvarena crkva; nije vruća i ne “gori” za Boga; i nije ni hladna – otpadništvo modernizma. Mrtva je u pravovjerju, mlaka je. Dovoljno blizu da je Biblija ugrije, a dovoljno daleko da je ohladi svijet.
Oh kad bi bio studen ili vruć.” Bog ne vjeruje u “suradničko prilagođavanje nejednakih vrijednosti istinitom i pravednom ravnotežom relativnih istina
Toplo ili hladno brate! Gore ili dolje, raj ili pakao, crno ili bijelo, izgubljen ili spašen!

3:16-17 “Tako onda, jer si mlak, ni studen ni vruć, ispljunut ću te iz svojih usta. Jer govoriš: ‘Bogat sam, postao sam bogat i ništa mi ne treba’ a ne znaš da si
bijedan i jadan, i siromašan, i slijep i gol”
Bog govori, “muka mi je od tebe.” Zašto mu je muka od Laodiceje? Ovo je zadnja crkva koja je označena ogromnim materijalnim posjedovanjem. Hvali se autima, posjedima, nekretninama, koliko je zemljište vrijedno, koliko je novaca prikupljeno. Kaže “Postao sam bogat i ništa mi ne treba.” ali Bog kaže “ne znaš da si bijedan i jadan, i siromašan, i slijep i gol

U periodu ove crkve se događa Uzeće Kršćana sa svijeta i nakon toga počinje vrijeme “velikih nevolja.”

Sutra nije obećano nikome, pogledajte kako se spasiti. Kliknite na LINK