Što je to grijeh?

Ivan 3:19

U ovom je osuda: Svjetlo je došlo na
svijet, a ljudi su voljeli tamu radije nego
Svjetlo, jer su im djela bila zla.

U nastavku ćemo pisati što je to grijeh u Bibliji.

Mnogi ljudi imaju okvirnu ideju što je to grijeh, no većina ne zna što je to grijeh u Božjim očima. Obzirom da je Bog svet (1 Samuel 2:2), ima sigurno drugačiju perspektivu na grijeh od čovjeka.
Kada čovjek shvati što je grijeh prema Bibliji i temeljito uči iz nje, uvidi koliko zapravo čovjek otpada od Božje svetosti i zašto nam je potreban Gospodin Isus Krist.

Prema Bibliji:

a. Grijeh je čin – kršenje zakona ili zapovijed je grijeh (1. Ivanova 3:4).

b. Grijeh je stanje – palo stanje ljudi bez pravednosti (Rimljanima 5:12).

c. Grijeh je naša priroda – narav čovjeka u neprijateljstvu s Bogom (Rimljanima 7:18).

Pitanje “Otkuda dolazi grijeh” ?

Odgovor nalazimo isto tako u Bibliji. Prvi grijeh je počinio Lucifer, te njegovim padom/grijehom Bog mu je promijenio ime u Sotona. Stihovi iz Biblije koji govore o tome:
Izaija 14:12-14- “Kako si pao s neba, Lucifere, sine jutro! kako si posječen do temelja koji je oslabio narode!
Mislio si u sebi: “Penjem se na nebo, više
zvijezda Božjih podižem svoje prijestolje,
na gori skupštine bogova naseljavam se
na krajnjem sjeveru.
Uzlazim u visine nad oblake, hoću da
budem jednak Svevišnjemu!”

Za čovjeka, krivica jest Adamova:
Rimljanima 5:12- “Stoga, kao što je po jednom čovjeku
ušao grijeh u svijet a po grijehu smrt, tako
je smrt prešla na sve ljude jer su svi sagriješili.”

Prema Postanku 3:1-6, pad čovjeka započeo je iskušenjem. Sotona je napastovao Evu propitujući Božji standard. U svom odgovoru Sotoni, u 2. i 3. retku, Eva je malo preformulirala Božju zapovijed. Tako je grijeh počeo rasti. U 4. retku, Sotona je implicirao da je Bog lažac, a u sljedećem je Sotona pokušao potaknuti Evin ponos. Napokon, u 6. retku, Eva je počela žudjeti za nečim što joj je zapovjeđeno i pala je na iskušenju.

Koji su to grijesi navedeni u Bibliji?

  1. Grijesi navedeni u Izlasku 20: 3-17 uključuju: idolopoklonstvo, psovke, neposluh roditeljima, ubojstvo, preljub, krađa, laž, pohlepa.

  2.  Korinćanima 6:9-10 – muškarci koji se ponašaju poput žena, ponašanje koje zlostavlja vlastito tijelo grješnika (poput masturbacije, pijanstva), zlostavljanje (uvredljiv jezik prema drugim ljudima), iznuda, varanje drugih ljudi.

  3. Rimljanima 1: 29-31 nabraja se nepravednost, razvrat, zloća, zlonamjernost, zavist, rasprava, prijevara, zloćudnost, šaputanje, prevara, mržnja prema Bogu, inat, ponos, hvalisanje (tj. Hvalisanje sobom), zli izumi (tj. Cigarete , alkohol), prekidi zavjeta (tj. davanje obećanja koja se ne može ili neće održati), protiv prirodne naklonosti (tj. homoseksualnosti, bestijalnosti), nemira, nemilostivosti.

  4. 1. Timoteju 1: 9-11 navodi bezakonje, neposluh, nečastivost, kletve, otmicu i lažne doktrine.

  5. Kološanima 3: 5-8  zlu podmuklost (snažna seksualna požuda), bijes, bogohuljenje, prljava komunikacija (tj. Prljave šale), laži.

  6. Galaćanima 5: 19-21: Raskalašenost, vračanje, mržnja, odstupanje, oponašanje, svađe, pobune, krivovjerja, naslade, pijanstvo, zavidnost.

  7. Marko 7: 20-23 navodi zle misli, zlo oko (tj. Gledanje pornografije / nešto u što se ne smije gledati) i ludosti.

 

Obzirom da je Bog stvorio sve te da je sveprisutan, to znači da se ništa ne može sakriti od Njega.
Mudre Izreke 28:13 – Tko krije svoje grijehe, nema blagoslova,
tko ih priznaje i ostavlja, dobit će
oproštenje.
Izaija 29:15 – Teško onima koji hoće naum svoj duboko
sakriti od Gospodina, koji prave djelo
svoje u mraku i govore: “Tko nas može
vidjeti i tko će nas poznati?”

Koje su posljedice grijeha?

  1. Fizička smrt – Postanak 3: 17,19 Psalam 104: 29.
  2. Duhovna smrt – Efežanima 2: 5, 1. Petrova 3:18
  3. Vječna smrt / Druga smrt (duša) – Otkrivenje 21: 8

Biblija daje jasan radikalan odgovor kao lijek za naše grijehe:

Efežanima 1:7 –

U Njemu imamo otkupljenje njegovom
krvlju, oproštenje grijeha, prema bogatstvu
njegove milosti,

Efežanima 2:4-10

4 Ali Bog koji je bogat milosrđem, iz svoje
velike ljubavi kojom nas je ljubio,
5 nas, koji smo bili mrtvi zbog grijeha, s Kristom
nas je oživio, milošću vi ste spašeni.
6 S njim nas je uskrsnuo i s njim postavio
na nebu, u Isusu Kristu,
7 da u vjekovima koji nadolaze pokaže
izvanredno bogatstvo svoje milosti dobrotom
prema nama u Isusu Kristu.
8 Jer milošću ste spašeni, po vjeri, i to ne
dolazi od vas samih; nego je to dar Božji,
9 ne po djelima, da se time nebi tko pohvalio.
10 Jer smo njegovo stvorenje, stvoreni u
Isusu Kristu zbog djela ljubavi, koja je Bog
unaprijed pripremio da u njima živimo.

Ivan 11:25-26 –
Isus joj rekao: “Ja sam uskrsnuće i život.
Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će.
26 Tko god živi i vjeruje u mene, sigurno
neće nikada umrijeti. Vjeruješ li ovo?”

Sutra nije obećano nikome, pogledajte kako se spasiti. Kliknite na LINK