Dokazi o spasenju

Biblija je JEDINA knjiga na svijetu koja bez nagađanja, okolišanja, filozofije, sa 100% sigurnošću govori o tome gdje čovjek ide nakon smrti. Ne postoji niti jedna knjiga, i njen autor, koji to tvrdi. Niti jedna religija, filozofija, pa ni znanost ne znaju što će se dogoditi nakon smrti.
Najveći grijeh ovog doba je što su znanstvenici i učenjaci uspjeli uvjeriti ljude u laž da život poslije smrti ne postoji.

U ovome članku ćemo napisati nekoliko dokaza o regeneraciji o kojoj se govori u Bibliji, dokazi koji mogu potvrditi da imate osiguran život poslije smrti, kod Boga.
Ljudi koji ne vjeruju u Božju riječ, obično religiozni ljudi, ateisti i znanstvenici, kažu da je drsko ili arogantno reći gdje idemo nakon smrti i da uopće postoji bilo kakav život nakon smrti. Bog se ne bi složio s njima, pa tako ni mi. Takvi ljudi prave Boga lažovom, te bi prije rekli da je drskije reći da nema ničega. Takvi ljudi nisu dobro promislili o tome pitanju ili su se oslanjali samo na vlastitu inteligenciju/razum, štogod vlastiti razum njima i značio. A s druge strane, ono što je najčudnije, jest da svaki čovjek ima nekakvu ideju o utopiji, kao da je misao utisnuta u nama, a takvo društvo/svijet danas niti ne postoji.

Bog nam je dao knjigu i ta knjiga je među nama već nekoliko tisuća godina, u procjeni oko 5 milijardi i više kopija jest prodavano/distribuirano. Stoga isprika „nisam znao“ ne bi držala vodu na Sudnjem danu, Otkrivenje 20:12 –„ I vidio sam mrtve, male i velike, stojeći pred Bogom, i knjige se otvorile. I druga se knjiga otvorila, koja je knjiga života, i mrtvi su bili suđeni prema svojim djelima i prema onome što je napisano u knjigama.“.
Čest odgovor ateista na ovakvu tvrdnju jest da čovjek ne može znati sa sigurnošću, da je drsko znati da si spašen. Razlog takvog odgovora, nevjernik se oslanja na svoj rad, karakter, svoj život. Spašeni vjernik vjeruje samo ono što je Gospodin Isus Krist napravio za grješnike. To je velika razlika.

U nastavku ćemo napisati koji su to dokazi/iskustva regeneracije:

 1. Ljubav prema BoguPsalm 73: „25 A koga imam ja u nebu osim tebe? Ništa me više ne veseli na zemlji.
  26 Neka mi nestane tijela i srca, ostaje ipak još Bog, branik mojega srca, baština moja zauvijek.
  27 Jer evo, koji se udaljuju od tebe, idu u propast; koji ostave tebe, ti ih sve uništiš.
  28 A za mene je dobro blizina Božja; u Svemoćnoga Gospodina stavljam samo svoje uzdanje, da opjevam sva tvoja djela.“
  Da li volite Boga? Ne da li znate Boga, da li ga poznajete, nego pitanje jest da li ga volite? Da li razmišljate o Njemu? Da li ga volite kao svoje bližnje?
  Jedno od dokaza je stvarna iskrena ljubav.
 2. Ljubav prema Riječi BožjojPsalm 119:–„ Kako sam zavolio tvoj zakon–uvijek mislim o njemu.
  98 Zapovijed tvoja pravi me mudrijim negoli moji neprijatelji, jer je ona uvijek moja.
  99 Postajem razumniji od svih svojih učitelja, jer razmišljam o tvojim svjedočanstvima.“

Spašeni kršćanin ne samo da joj se divi nego i voli Božju Riječ.

 1. Ljubav prema Božjim ljudima1 Ivanova 3:14 – „Mi znamo da smo prešli iz smrti u život, jer ljubimo braću. Tko ne ljubi svojega brata, prebiva u smrti.“
  Ako ste ponovno rođeni, Biblija kaže da ne možete mrziti sestre i braću u Kristu. Tko ne voli svoju braću i sestre prebiva u smrti.
  Biblija ne kaže da im morate sve vjerovati, da se morate družiti s njima, ali ih morate voljeti. Ako ne možete biti s njima, molite se za njih i odmaknite. Kada se čovjek ponovno rodi u Kristu, shvatit će da ljudi koji ga mogu najviše povrijediti su spašeni kršćani. No to ne znači da morate vraćati mržnjom, molite se za njih.
 2. Što ste bliže Bogu, to ste bliže i Vragu – čini se paradoksalno ali je istinito. Postoji ne samo vanjska borba, već i unutarnja. Borba između tjelesnosti i duhovnosti. Jedno i drugo su suprotnosti te postoji konstantna borba. Unutarnji konflikt. Sve što budete radili krivo vaša nova savjest će vas puno više peći sada kada ste sinovi Božji.
 3. Ukus za novi život 2 Korinćanima 5:17 –„ Stoga, ako je tko u Kristu, on je novo stvorenje; staro je nestalo, evo, novo je nastalo.“ Stare navike pomalo nestaju, mrzimo ih i želimo služiti Bogu.
 4. Svjedok Duha Svetoga – U 1 Ivanovoj 3 je spomenuta sigurnost o spasenju. Mi ne ovisimo o tome što smo napravili da nas spasi, ne nagađamo da li smo spašeni, mi ne osjećamo da li smo spašeni, mi se oslanjamo SAMO na završeni rad Gospodina Isusa Krista na križu. Kada Isusa Krista dobijemo za osobnog Spasitelja, Sveti Duh je svjedok u nama. Sveti Duh se dobiva samo jednom te smo zapečaćeni, Efežanima 4:30 –„ Ne žalostite Svetoga Duha Božjega, kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja.“


  Ako imate nekih od ovih karakteristika onda ste sigurni da je vaš spasitelj Gospodin Isus Krist.

Sutra nije obećano nikome, pogledajte kako se spasiti. Kliknite na LINK