Čudesna Analiza Knjige o Jobu Dr. Ruckmana.

U ovome tekstu ćemo pogledati jednu predivnu tipologiju odnosno presliku Staroga Zavjeta na Novi Zavjet između Rebeke i Kristove crkve