Cesta za Šambalu, kako je Misterijska Religija prodrla u Crkve diljem Svijeta? (VIDEO)

Cesta za Šambalu, Kako je Babilonska Misterijska Religija prodrla u Crkve?

Pogledajmo video Pastora Spencera Smitha u kojem pokazuje kako je new age i misterijska religija prodrla i dalje prodire u sve više crkvi diljem svijeta.